Organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii naukowej. Szczegóły udziału w publikacji zostaną podane podczas konferencji.