15 lutego 2018 r. - ostateczny termin przesłania zgłoszenia na konferencję 

do 25 lutego 2018 r. - informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia

5 i 6 kwietnia 2018 r. - konferencja Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata